IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Prodhime

Monitorim

Shërbim të plotë për monitorimin dhe menaxhimin e disponueshmërisë së shërbimeve

 

Pakoja Numri i inspektimeve Frekuenca E-mail raporte SMS raporte Cmimi mujor
MONITORING
BASIC
10 1 minut pakufizuar

50 / në muaj

1000 den.+ 18%TVSH
MONITORING
OFFICE
30 1 minut pakufizuar 150 / në muaj  2000 den.+ 18%TVSH

 

Sot në botën e internetit ( online ) cdo ndalesë të punës në web faqen tuaj janë para të humbura, e rrit numrin e konsumatorëve të pakënaqur dhe shpenzimin e burimeve të panevojshme për marketing. Hartimi dhe zbatimi i një strukture të qëndrueshme teknike është e rëndësishme, por shpesh gjërat mund të dalin jashtë kontrollit. Kompanitë serioze që janë të pranishme në tregun e këtij biznesi kanë nevojë për një zgjidhje të monitorimit që në çast mund të zbulojë ndërprerjet e çdo lloji dhe ta njoftojë ekipin operativ i cili për një kohë sa më të shkurtër kohore do të zgjidhë problemin. NEXT-EM në bashkëpunim me PANOPTA ofron një shërbim të plotë për monitorimin dhe menaxhimin e ndërprerjeve të sistemit për biznesin tuaj dhe ofruesit e shërbimeve të cilët kërkojnë zbulimin e shpejtë dhe vigjilent. Ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë se si të gjendeni me ndërprerjet eventuale në atë që ekipi juaj është e pajisur me mjete për të lehtësuar dhe për të shmangur ndërprerjet e ardhshme që mund të ndodhin. Me këtë funksionalitet në masë të madhe rritet prania juaj.

Shërbim i avancuar i monitorimit

Web faqet e sotme janë duke u bërë më komplekse, dinamike duke ndryshuar përmbajtjen që kanë të bëjnë me përmbajtje nga burime të shumta, duke i ruajtur web-mail shërbimit, bisedat dhe mekanizmat e tjera të komunikimit. Çdo element i kësaj infrastrukture duhet të monitorohet për t'u siguruar detektimi i ndërprerjeve të mundshme që mund të paraqiten . Paneli i kontrollit i lejon konfigurimin dhe monitorimin e të dhënave në kohë reale duke e bërë atë lehtë pa marrë parasysh nëse është një apo qindra serverë. Monitorim i plotë: Të gjitha shërbimet e rëndësishme që duhet të jenë në dispozicion për t'u kontrolluar, duke përfshirë situatat e shpeshta dhe të paparashikueshme që potencialisht mund të ndikojnë në ecurinë e Web faqes tuaj.
Kontrollë e lartë frekuentuese: Verifikimet bëhen në çdo 60 sekonda për të siguruar një pasqyrë të plotë të disponueshmërisë të internetit pa pasur humbje edhe më të vogla të rrjetit .
Vegla nismëtare inteligjente: Ne analizojmë të gjithë prezencat tuaja në internet dhe vendosim nëse është e nevojshme të monitorohet shërbimi . Edhe për të bizneset që janë prezent shumë kohë të shkurtër online në internet mesatarisht gjenden 15 apo më shumë probleme kritike me disponueshmëri të shërbimit.
Raporti i detajuar: Raporti ditor , javor ose mujor distribuohet për disponueshmërinë e serverit dhe për të gjithë ndërprerjet që kanë ndodhur më herët për të verifikuar përputhshmërinë e SLA dhe rritjen e shikimit të IT si dhe perfomancat e drejtuesve dhe menaxhuesve .

Njoftim inteligjent për ndërprerjen

Kur detektohet ndërprerja, menjëherë konfirmohen kontrollet nga vende të ndryshme gjeografike që të shmangen alarme të rreme. Pasi të konfirmohet ndërprerje, sistemi për informim aktivizohet dhe i njofton të gjithë për problemin e ndodhur . Ndryshe nga sistemet e tjera ku konsumatorët marrin një mesazh e-mail, sistemi ynë punon në mënyrë më komplekse dhe i informon të gjithë konsumatorët e nevojshëm gjersa të evitohet ndërprerja . Paneli i kontrollit mundëson krijimin e linjës për prezantim nga dëshira për të kontrolluar të dhënat e nevojshme për klientin. Çdo linjë prezantimi në mënyrë eksplicite mund të konfigurohet për cilin dhe në çfarë kohe duhet të lajmërojë për ndërprerjen përkatëse. Linja e sfondit (interface) ju lejon të shihni saktësisht si duket orari dhe nëse ka nevojë të bëhen ndryshime të nevojshme .

Menaxhimi i ndërprerjes

Për të menaxhuar me ndërprejret , sidomos kur është fjala për sistem me vlera të larta, mund të humbet shumë kohë dhe shpesh ndodh që kjo të rezultojë me shfrytëzimin e resurseve kyçe të NEXT-EM në bashkëpunim me PANOPTA , të cilat , plotësisht e ekipojnë ekipin tuaj me vegla dhe mjete informatike dhe komunikative që të funksionojë në mënyrë sa më efektive deri sa të zgjidhet ndërpreja . Outage logs është vegël e cila përdoret për kontrollin e të gjitha informatave.

Gjatë kohës së ndërprerjes

 

Gjëja e parë që është e nevojshme kur kemi të bëjmë me ndërprerje të papritura është informata . Qendra Komanduese për Ndërprerje (OMCC) mundëson konsolidimin e ndërfaqes së ndërprerjeve në të cilën jepet informacion në lidhje me problemin në tërësi. Ky sistem ofron një vlerësim të saktë të situatës aktuale, duke ofruar rezultatet e detajuara dhe një pasqyrë të qartë të burimeve në dispozicion. Gjëja e dytë që ju duhet është vegla për komunikim e cila shumë do ti ndihmojë ekipit tuaj OMCC është vend qendror, ku ekipi ballafaqohet gjatë ndërprerjeve dhe bëeht koordinim për tiu përgjigjur problemit . OMCC është i përbërë nga disa forma të komunikimit:

  • e-mail lista Specifike, mesazhet dërgohen automatikisht te të gjithë ata që duhet të jenë të përfshirë me ndërprerjen e shprehur. Njoftimi për ndërprerjen automatikisht është i lidhur me listën –përgjigje në formë të mesazhit dërgohen te të gjithë të involvuarit për ndërprerjen .
  • Web-based chat room, ku ekipi mund të diskutojnë problemin e ndodhur në kohë reale. Përdoret web protokol i pastër pa pasur nevojë instalimin e softuerit plotësues.

 

Të gjithë bisedat dhe mesazhet e postës elektronike i bashkangjiten veglës Outage me çka i tërër ekipi gjithnjë është në rrjedha të ngjarjeve . I gjithë ekipi përqëndrohet në zgjidhjen e problemit dhe për çdo ditë përditësoht situata . Përdorimi i këtyre veglave është shumë i lehtë dhe janë të orientuara për punë ekipore me çka ndihmojnë që në mënyrë sa më të lehtë dhe efektive të zgjidhen problemet me ndërprejret e mundhsme .

 

Pas mbarimit të ndërprerjes

Pasi të zbulohet ndërprerja , e rëndëesishme është që problemi të zgjidhet në mënyrë profesionale me çka nuk do të lejohet që i njëjti problem të paraqitet sërish në të ardhmen . Shpesh ndodh që problemi i njëjtë të paraqitet përsëri , a si rezuëtat i kësaj mund të jetë humbja e të dhënave dhe detajeve të rëndësishme . Prandaj është e nevojshme të parandalohet ndërprerja e njëjtë me çka do të përmirësohet prania online bë përgjithësi . Për fat të mirë, kur ekipi e përdor OMCC të gjitha detajet e së kaluarës janë në dispozicion dhe mund të përdoren përsëri . Outage logs i arkivon në formë të përhershme për testim , a do të jetë e nevojshme brenda ditës së nesërme apo pas 6 muajsh , nëse paraqitet problem i ngjashëm .

Nisma - fillimi

Aktivizimi i serverit për monitorim online , është shumë i thjeshtë . E gjithë infrastuktura është e bazuar dhe është në disponim nëpërmjet internetit . Me ndihmën e regjistrimit nëpërmjet internetit dhe konfigurimit për monitorim , të gjithë të interesuarit mund të kenë qasje për një kohë shumë të shkurtër.

N-WEB

N-WEB - Web servise per permbajtje

Zhvillimi i teknologjive te internetit gjithnje kerkon zgjidhje te reja inovative per plasimin e informatave me te reja gjer te shfrytezuesit e rregullt te internetit . Trendi? i ashtuquajtur „Web 2.0“ shkaktoi pasion te vertete ne te ashtuquajturat permbajtje interaktive te cilat mundesojne zmadhimin e vizituesve te Webfaqes sone .

Per kete arsye , NEKST-EM DOOEL leshoi ne perdorim te ashtuquajturin "N-WEB" i cili , me ndihmen e teknologjive moderne , mundeson qe informatat me te reja , gjithnje te jene ne sherbimin tuaj dhe vizituesve tuaj . N-WEB permban keto komponente :

N-WEB STATS - sistem per analizen e vizituesve te Webfaqes, me mundesi per krijimin e raporteve per numrin dhe llojin e vizituesve , per shprehite e tyre , percjellje (vezhgim) per popularitetin e disa permbajtjeve ose te gjithe faqes si teresi.

N-WEB POLL - sistem per anketim anonim per vizituesit Tuaj, me mundesi te zgjedhjes se pergjigjeve tuaja per te cilat mendoni se ne kete momentjane aktuale per Ju dhe vizituesit Tuaj.

N-WEB METEO - Sistem per marjen e kushteve momentale meteorologjike pe te gjithe qytetet me te medha ne Republiken e Maqedonise. Te dhenat u dedikohen kushteve momentale kohore te prezentuara ne menyre vizuele dhe numerike te temeperatures se ajrit, lageshtise dhe shpejtesise se eres.

N-WEB SEARCH - sistem pe per shfletimin e hapesires se Internetit ne Maqedoni , me opcion te vecante te beje kerkim vetem ne faqen Tuaj .

N-WEB MAILMAN - sistem per organizim te gazetes elektronike , te ashtuquajtur "newsletter" qe mundeson venien e atyre te dhenave per temat qe shprehin interes , qe pastaj Ju t`u prezentoni te reja sipas nevojes ne ndonje interval kohor te caktuar .

Gjate disejnimit te produkteve , kujdes i vecante i eshte kushtuar modestise se implementimit te permbajtjeve pa njohuri paraprake te gjuheve programore ose gjuhes HTML . Interakcioni behet nepermjet te kopjimit te kodit i cili menjehere aktivizohet ne faqen tuaj . Marrja e te dhenave behet nepermjet N-WEB serverit me ane te te cilit fitohet kualitet i lart dhe shpejtesi ne prezentimin e te dhenave .

 

Cmimet e N-WEB komponenteve :
N-WEB STATS 600 den + 18% TVSH / per nje vjet
N-WEB SEARCH 600 den + 18% TVSH / per nje vjet
N-WEB METEO 1200 den + 18% TVSH / per nje vjet
N-WEB POLL 1200 den + 18% TVSH / per nje vjet
N-WEB MAILMAN 3500 den + 18% TVSH / per nje vjet
Lirim nese shfrytezohen disa komponente bashke
5 komponente 20% lirim
4 komponente 15% lirim
3 komponente 10% lirim
2 komponente 5% lirim

 

Мµ Hotspot

Мµ Hotspot - zgjidhje komplete per Internet hotspot publik

Kycja ne Internet ne vende publike eshte sfide e shek. 21 . E gjithe kjo kerkon qe interneti te jete i pranishem ne cdo vend . Te gjitha kafeterite , restorantet , hotelet , klubet dhe objekte tjera ne vende publike jane vende te tilla te cilat kycja ne Internet i ben te vecanta dhe me te vizituara e atraktive . Zgjidhja jone per hotspot publik , mundeson lidhje te perhershme interneti ne objektin tuaj , si (ADSL , kabllovik , Wireles_lidhje pa tela) e cila do t`u mundesoje vizituesve tuaj , afaristeve , shokeve etj. te kene qasje te lirshme ne internet .

Zgjidhja e rendomte mundeson kontroll te plote ne kycjen e internetit , me mundesi te shtypjes se tiketave qe kane kohezgjatje te caktuar (limituar) ose te kufizuar sipas sasise te transferimit te te dhenave . Mundesi plotesuese eshte pershtatshmeria e plote e faqes fillestare qe shfaqet te secili perdorues , me cka jane mundesuar elemente plotesuese te marketingut .

Per ta perdorur kete produkt , duhet te posedoni ruter nga lista e rutereve kompatibil , nese akoma nuk keni blere te tille ne ju ofrojme te tille me cmime me t ulta , ose do t`u japim ruter qe ta perdorni tere kohen derisa e shfrytezoni kete produkt .

 

Cmimi pe shfrytezimin e hotspot sherbimit eshte 2000 den. + 18% TVSH per nje muaj.
Shfrytezuesi eshte i detyruar te siguroje ruter ne te cilin do te instalohet softueri per hotspot. Nese shfrytezuesi nuk posedon ruter kompatibil , te njejtin mund ta bleje me cmim te volitshem ose ta mer per shfrytezim gjersa i vazhdon kontrata.
Lista e rutereve kompatibil :
Modeli Cmimi Cmimi per shfrytezim mujor
Linksys WRT54GL 4000 den. + 18% TVSH 400 den. + 18% TVSH
Asus WL-500G Premium 4580 den. + 18% TVSH 500 den. + 18% TVSH
Buffalo WHR-HP-G54DD / /
Per pagese vjetore mundesojme lirim prej 10%