Kontakt

Mos ngurroni të na kontaktoni sot dhe merrni zgjidhjen tuaj


Telefon

tel.02/255-00-98
faks 02/255-00-97

Deponues NLB Banka AD Skopje
Xhirologaria 210-0613268501-70
llogaria devizore МК07 210-300000402318
Numri tatimor МК 4030006601449

Adresë

DTU NEXT-EM DOOEL
Zheglane 23b , 1000 Shkup