NEXT-EM erdhi si regjistrues i autorizuar, kryen regjistrimin e domeneve të reja si dhe rinovimin për të njëjtin nga viti në vijim.

Nëse vendosni të na zgjidhni ne si regjistruesin tuaj, çmimi për çdo artikull është si më poshtë:

 

DomeniRegjistrimi minimalTarifa e regjistrimit për herë të parëÇmimi i rinovimit
.com.mk1 vit800 den.400 den.
.net.mk1 vit800 den.400 den.
.org.mk1 vit800 den.400 den.
.edu.mk1 vit800 den.400 den.
.mk1 vit800 den.400 den.
.мкд1 vit800 den.400 den.
.com1 vit1000 den.1000 den.
.net1 vit1150 den.1150 den.
.org1 vit1150 den.1150 den.

 

NEXT-EM erdhi si regjistrues i autorizuar, kryen regjistrimin e domeneve të reja si dhe rinovimin për të njëjtin nga viti në vijim.

Nëse vendosni të na zgjidhni ne si regjistruesin tuaj, çmimi për çdo artikull është si më poshtë:

Paralajmërim:

.com.mk, net.mk, inf.mk – Të drejtë të regjistrimit kanë: shoqëritë tregtare, personat fizikë të regjistruar për veprimtari të pavarur, personat me kompetenca publike, odat, kooperativat, organizatat financiare, personat juridikë dhe personat fizikë të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë ekonomike.

.org.mk – Të drejtë regjistrimi kanë: organizatat jofitimprurëse, shoqatat dhe fondacionet e qytetarëve, partitë politike, sindikatat, institucionet publike shëndetësore, fondet, ambasadat e huaja, organizatat e huaja jofitimprurëse të cilat lejohen të veprojnë nga marrëveshje ndërkombëtare ose në përputhje me ligjin veprimtari jofitimprurëse.

.edu.mk – Të drejtën e regjistrimit kanë: institucionet arsimore dhe kërkimore-shkencore, organizatat e huaja arsimore që kanë licencë për kryerjen e veprimtarive arsimore dhe kërkimore-shkencore.

.mk – Të drejtë të regjistrimit kanë të gjithë personat fizikë dhe juridikë.

.mkd – Të drejtë regjistrimi kanë të gjithë personat fizik dhe juridik.

Me respekt,
NEXT-EM ka ardhur