NEXT-EM erdhi si regjistrues i autorizuar nga MARnet, beson se duhet të qartësojë informacione të caktuara që ju ta kuptoni më lehtë të gjithë procesin dhe të përfundoni të gjithë procedurën pa presione dhe shqetësime të panevojshme.
Për momentin, është e rëndësishme të riregjistrosh çdo domen, të zgjedhësh një regjistrues dhe të kalosh nga MARnet te regjistruesi i zgjedhur, në mënyrë që në të ardhmen pagesa të bëhet nga regjistruesi që keni zgjedhur dhe regjistruesi do të dëmshpërblehet në MARnet. Kjo është e rëndësishme të dihet se vetëm ri-regjistrimi, pa zgjerim të domenit, nuk do të thotë asgjë, sepse pas vlefshmërisë së domenit dhe pas periudhës kohore të dhënë në Rregulloren e MARnet, domeni mund të fshihet. Prandaj duam t’ju themi se tek ne riregjistrimi do të thotë zgjatje automatike e domenit dhe rinovimi mund të bëhet nga viti në vijim, kur domeni tashmë është riregjistruar dhe vetëm kohëzgjatja e domenit rinovohet për periudhën e ardhshme. Për ta përmbledhur, ri-regjistrimi filloi më 1 prill 2014. dhe do të zgjasë deri më 31 mars 2015.
Të gjitha domenet e regjistruara tashmë në MARnet deri më tani duhet të riregjistrohen pasi MARnet nuk bën më regjistrim/rinovim të domenit. Kjo bëhet nga regjistruesit e autorizuar. Nëse keni një domen, ai duhet të riregjistrohet, që nënkupton edhe rinovimin e domenit, nëse nuk e riregjistroni, as nuk mund ta rinovoni.

NEXT-EM ka vepruar si regjistrues i autorizuar, kryen regjistrimin e domeneve të reja, riregjistrimin e domeneve tashmë të regjistruara, si dhe rinovimin për të njëjtin nga viti në vijim. Nëse vendosni të na zgjidhni ne si regjistruesin tuaj, çmimi për çdo artikull është si më poshtë:

Regjistrimi i një domeni të ri – 800 den. +18% TVSH = 944 den.
Ri-regjistrimi (me rinovim 1-vjeçar) të domenit – 400 den. + 18% TVSH = 472 den.
Rinovimi i domenit – 400 den. + 18% TVSH = 472 den.

Aktualisht është i mundur vetëm regjistrimi i ri i domain-it, si dhe riregjistrimi i domain-it në mënyrë që të transferohet nga MARnet në një nga regjistruesit. Ne nuk tarifojmë për ndryshimet e serverit të emrave, si dhe për transferimet.
Në procedurën e riregjistrimit të një domeni ekzistues ose regjistrimit të një domeni të ri, kërkohet një kërkesë, të cilën mund ta shikoni dhe shkarkoni nga faqja jonë e internetit, si nga ju, ashtu edhe si informacion për të parë se cilat të dhëna duhen plotësuar. Së bashku me kërkesën, kërkohet një kopje e gjendjes aktuale (jo më e vjetër se 6 muaj).
Kërkesa duhet të plotësohet ekskluzivisht në mënyrë elektronike, të printuar dhe të vërtetuar me vulë dhe nënshkrim, dhe na duhen dokumentet origjinale (nuk është problem të organizojmë marrjen e tyre nga vendi juaj) dhe të skanuara më parë (pdf) për t’i dërguar në ne me email, që t’ju fusim në bazën e të dhënave dhe të fillojë procedura drejt MARnet. Çdo domen ka nevojë për një kërkesë të veçantë.

Nëse bëhet fjalë për person fizik, kërkohet vetëm kërkesa e plotësuar dhe e nënshkruar me dorë. Ndërkohë, ju do të merrni një faturë me email, të cilën ne do t’ju dërgojmë në origjinal me postë. Nëse keni nënshkrim digjital, mund të nënshkruani kërkesat dhe atë aktualin dhe ta skanoni dhe ta dërgoni në e-mail, në atë rast nuk ka nevojë për dokumente shtesë, sepse ato konsiderohen të vlefshme.
Domenet që janë të regjistruar në MARnet duhet të riregjistrohen në një nga regjistruesit, por kjo mund të bëhet vetëm 30 ditë para se të skadojë. Ju mund të regjistroni/riregjistroni domenin tuaj për një periudhë nga 1 deri në 10 vjet, por çmimet janë të njëjta, pavarësisht periudhës, sepse ne ofrojmë çmimet më të ulëta në treg.

Pasi të kemi dokumentet tuaja (kërkesa + statusi aktual), ato përpunohen dhe që:
– Nëse bëhet fjalë për regjistrimin e një domaini të ri, pas verifikimit të dokumenteve, ai përcillet në realizim, sipas renditjes së regjistrimit të tyre në libër.
– Nëse bëhet fjalë për riregjistrim të një domeni, pas verifikimit të dokumenteve, ato skanohen dhe dërgohen në MARnet, me kërkesë për një kod transferimi, me të cilin pas marrjes së kodit të transferimit fillon zbatimi. , sipas radhës në të cilën janë regjistruar në një libër biznesi.

Në të dyja rastet, pasi të ketë përfunduar e gjithë procedura, do të merrni një njoftim me email.

Shpresojmë se kemi arritur t’ju shpjegojmë të gjithë procesin, në mënyrë që të mos ngatërroheni nga dezinformatat që disponohen në publik dhe zgjedhja e një regjistruesi të jetë vendimi juaj dhe ne do ta respektojmë atë.

Nëse keni nevojë për informacion shtesë, ne jemi në dispozicionin tuaj.

Me respekt,
NEXT-EM ka ardhur