Техничка поддршка 24/7 клиентите можат да добијат преку електронска пошта, и секој работен ден од 09.00 до 16.00 часот, освен преку електронска пошта и на тел. во канцеларија.