Од Април 2009, НЕКСТ-ЕМ дооел нуди можност за студентите на ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ за вклучување во проектите кои се во тек преку одржување на студенска пракса. Најдобрите студенти имаат шанса да работат на конкретен проект од интерес со што ќе можат практично да ги применат своите знаења со кои се стекнале.

Заинтересираните студенти може да се обратат во студентската служба на ЕУРМ за повеќе детали.