Zhvillimi i një kuadri kombëtar për mbrojtjen kibernetike

Me ftesë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Akademisë Ushtarake, në bashkëorganizim me Qendrën e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF), NEXT-EM mori pjesë në një tryezë të rrumbullakët me temën “Zhvillimi i një kuadri kombëtar për mbrojtjen kibernetike”, i cili u mbajt më 26.02.2019 në orën 09:00, në Sallën e Ushtrisë në Shkup.

Qëllimi i seminarit ishte

• Rritja e vetëdijes për sigurinë kibernetike dhe çështjet e mbrojtjes kibernetike;

• Të mundësojë diskutimin e ekspertëve kombëtarë mbi elementët kryesorë të strategjisë së mbrojtjes kibernetike dhe pozicionin e saj brenda kornizës më të gjerë kombëtare kibernetike dhe

• Shkëmbimi i njohurive, përvojave dhe shembujve të praktikave të mira dhe të këqija me ekspertë ndërkombëtarë relevantë mbi çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, me një fokus të veçantë në hapësirën kibernetike, duke ofruar udhëzime dhe këshilla mbi qasjen strategjike të Maqedonisë. Në këtë seminar morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë, si dhe përfaqësues relevantë të institucioneve për të forcuar kapacitetet kombëtare për trajtimin e kërcënimeve kibernetike dhe përmirësimin e sigurisë kibernetike në nivel kombëtar, të cilat janë me rëndësi parësore për shtetin.