Zgjërim të bashkëpunimit me KAJGANA MEDIA

Bashkëpunimi disa-vjeçar mes NEKST-EM dhe KAJGANA MEDIA, për mbrojtjen totale të resurseve të rrjetit, të proekteve të KAJGANA MEDIA-s, u thellësua me kompletimin e infrastrukturës rrjetësore për nevojat më të reja në lidhje me proektin – web faqe për kanalin televiziv kombëtarë – Sitel.

Me këtë edhe një herë vërtetohet kualiteti i shërbimeve rrjetësore të cilët NEKST-EM i mundëson ekskluzivisht për KAJGANA MEDIA.