Z - enfant në Maqedoni

Me ftesë të kompanisë Sovremen Dom – Moda SD mirë, si bashkëpunëtorë, NEXT-EM mori pjesë në hapjen ceremoniale e Boutique markë për fëmijë Z – enfant në Shkup, e cila u mbajt më 30 maj 2012.

Zannier Group, themeluar në vitin 1962. nga Z. Roger Zanier dhe motrës së tij filloi si një biznes të vogël familjar. Prej atëherë e deri tani, Grupi ka një zhvillim të madh. Sot, Grupi operon në 120 vende me mbi 11.000 dyqane, me prodhimin dhe shitjen e 55 milionë copë në vit dhe të ardhurat vjetore prej 800 milion euro.
Z – markë, e themeluar në vitin 1983. është një markë historik i grupit, i cili synon fëmijë. Aktualisht ka 518 dyqane në të gjithë Evropën, dhe nga tani e tutje ajo do të jetë i pranishëm në Maceodnia përmes Moda SD më të mirë, për të cilat ne përgëzoj ata dhe uroj atyre suksese dhe prosperitet.