Verzioni i ri i servisit maqedonas për blogje – BLOGERAJ i lëshuar në përdorim

Si urim për vitin e ri, NEKST-EM për nevojat e On.Net-it e lansoi verzionin e përmirësuar të servisit për blogje në Maqedoni – BLOGERAJ.

Verzioni i ri do të ju mundëson përdoruesve shumë risi, ndërsa si beneficion më i madh është kalimi në platformën e mirënjohur të WordPress-it, si dhe mundësia për migrim të lehtë prej blogjeve të vjetër, në platformën e re.