Simpozium Ndërkombëtar

Instituti për Studime të Komunikimit (ICS) dhe IREX organizuan Simpoziumin Ndërkombëtar “Rikthimi i hapësirës për informacion dixhital” si pjesë e Projektit të USAID-it për Literaturën Mediatike, i cili u mbajt më 23 shkurt 2023. në Hotel Aleksandar Palace, Shkup me fillim nga ora 09:30. ICS organizoi simpoziumin për të hapur një diskutim mbi mënyrën sesi edukimi mediatik dhe informacioni mund të ndihmojë në ndërtimin e besimit në media, por gjithashtu të mësojë të përdorë mjete të reja mediatike për të ndikuar në ndryshime pozitive sociale. Folësit (akademikë, aktivistë të rinj, ekspertë në këtë fushë dhe studiues nga SHBA, BE dhe Ballkani Perëndimor) theksuan qasje të ndryshme për studimin e çështjeve kyçe të edukimit mediatik. Manifestimi u hap me fjalën hyrëse nga drejtoresha e SHKB-së, Zhaneta Trajkoska dhe përfaqësuesi i USAID-it, Jeri Dible. Simpoziumi pati 3 diskutime në panel, konkretisht Paneli I: Le të rimarrim hapësirën për informim digjital, Paneli II: A mund të mbaj hapin edukimi për shkrim-leximin mediatik me “algoritmin”? dhe Paneli III: Si çojnë mediat digjitale në ndryshime shoqërore. Në kuadër të aktivitetit u zhvillua edhe një seminar për sigurinë dixhitale për të rinjtë. Në këtë event prezencën e kishte edhe NEXT-EM dooel.