Seminari i BERZH-it - Fuqia e emërtimit

Banka NLB dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) organizuan seminarin “Fuqia e etiketimit”. Seminari u mbajt më 7 dhjetor 2018. në galerinë NLB në NLB Bank Shkup në ora 10:00.

Me ftesë të BERZH-it, NEXT-EM kishte një aksion.Pedagogu i shquar Petar Lazarov ndau përvojën dhe njohuritë e tij rreth etiketimit dhe shpjegoi përmes shembujve praktikë se si të ndërtojë një markë dhe si ta promovojë atë. Elena Nikolovska dhe Goran Vasilevski nga NLB Bank, Sonja Ingilizova nga EBRD, si dhe Svetlana Pljakovska nga Olimpia Motors foli në seminar.