Samiti i Parë Kombëtar - Platforma Kombëtare për Gratë Sipërmarrëse

Samiti i Parë Vjetor për Gratë Sipërmarrëse, i mbajtur në datat 18-19 nëntor 2021. në hotelin Alexander Palace, Shkup, u organizua nga Platforma Kombëtare për Gratë Ndërmarrëse. Në ceremoninë e hapjes së Samitit, ku morën pjesë mbi 100 ndërmarrës nga vendi, folën zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike, Koordinimi i Burimeve Ekonomike dhe Investimeve Fatmir Betiqi, Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, Julian Vassallo, Zëvendës Shef i Delegacionit të BE-së, Danela Arsovska, Kryetare e Qytetit të Shkupit dhe Valentina Disoska, kryetare e Platformës Kombëtare për Gratë Ndërmarrëse.

Në ditën e parë të Samitit Vjetor për Gratë Sipërmarrëse, u ndanë për herë të parë Çmimet për sipërmarrësit më të suksesshëm në kompanitë e vogla dhe të mesme nën kujdesin institucional të Ministrisë së Ekonomisë. Gjatë ditës u mbajtën dy panel diskutime me pjesëmarrjen e personaliteteve eminente nga vendi dhe jashtë vendit, duke përfshirë Drejtoreshën Ekzekutive Gabriela Kostovska Bogoeska e Fondacionit për Menaxhment dhe Kërkime Industriale, U mbajtën takime B2B mes grave sipërmarrëse të cilat janë një faktor i rëndësishëm në rrjetëzimin dhe inkurajimin e zhvillimit të botës së biznesit të grave. Në ditën e dytë të Samitit të Parë, në Panelin e Tretë diskutimi me temën: “Programet dhe instrumentet për financimin e sipërmarrjes së grave” paneliste ishin: Tanja Ilijevska, Udhëheqëse e Sektorit për Planifikim Strategjik, Analizë dhe Programe për Mbështetjen e Sektorit Privat në Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, Jumin Ademi, Këshilltar Shtetëror për Ndërmarrësi dhe Konkurrencë të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Ministrinë e Ekonomisë, Goce Georgievski, shef i Departamentit të Zhvillimit Rural në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, Maja Stolevska-Kostadinovsk, Koordinatore Rajonale e Këshillit Ndërkombëtar për Ballkanin Perëndimor në BERZH dhe Igor Andreev, përshpejtues, drejtor i Qendrës Kërkimore Rajonale Vardar. Në ditën e dytë të Samitit pati punëtori të dobishme për menaxhim financiar, trajner i të cilëve ishte Goran Zafirovski, si dhe Igor Madzov, trajner për kompanitë Startup, qasje në financa, tema kryesore me interes për ndërmarrësit. NEXT-EM dooel gjithashtu mori pjesë aktive në këtë ngjarje.