Samiti i Lidershipit Global në Maqedoni 2019

Më 22 nëntor 2019, nga ora 10:00 deri në orën 16:30 në Teatri Kombëtar i Maqedonisë në Shkup, u mbajt Samiti i Lidershipit Global në Maqedoni, ku mori pjesë NEXT-EM. Globalizimi kërkon një nevojë për dialog, bashkëpunim, arsim dhe unifikim me një qëllim të përbashkët – lulëzimin dhe mirëqenien e çdo personi dhe çdo pjese të botës. Motori i kësaj sipërmarrje është besimi se çdo individ ose organizatë ka një detyrim për të investuar në ndërtimin e aftësive të veta të lidershipit.

Ky vizion është duke u zbatuar nëpërmjet një platforme udhëheqëse botërore Global Leadership Summit (GLS) – video konferencë. Misioni i GLS është t’u ofrojë të gjithëve qasje në ekspertizën dhe tendencat më të fundit dhe më të mira të botës me çmimin më të volitshëm. Kjo mundësi është nëpërmjet një platforme që siguron një rezultat të suksesshëm të garantuar për të ndërtuar aftësitë e tij njerëzore dhe të lidershipit për një botë më të mirë dhe më të begatë për të gjithë. Ngjarje e mrekullueshme dhe organizimi i madh i të njëjtave.