Rritje e paketave në HOSTIRAJ.com.mk

Për shkak të interesit të madh për shërbime hosting-u në periudhën e kaluar, NEKST-EM vendosi që t’i rrisë kapacitetet e veta dhe të bëj një surprizë të vogël për përdoruesit e deri-tanishëm dhe të ardhshëm.

Prej sot të gjithë përdoruesit do të mund të përdorin dy here më shumë web hapësirë dhe për të njëjtin çmim. Më këtë hap, NEKST-EM do që ta demonstroj dedikimin e vet në fushën e shërbimeve të hosting-ut.