Rritje e paketave në HOSTIRAJ.com.mk

Për shkak të interesit të madh për shërbime hosting-u në periudhën e kaluar, NEKST-EM vendosi që t’i rrisë kapacitetet e veta dhe të bëj një surprizë të vogël për përdoruesit e deri-tanishëm dhe të ardhshëm.

Prej sot të gjithë përdoruesit do të mund të përdorin dy here më shumë web hapësirë dhe dy here më shumë web qarkullim për të njëjtin çmim. Më këtë hap, NEKST-EM do që ta demonstroj dedikimin e vet në fushën e shërbimeve të hosting-ut.