Punëtori për fillimin, biznesin, kraft në Shkup

Më 27 qershor 2018, nga ora 9:00 deri në ora 17:00, në Hotel Porta, Shkup u mbajt punëtoria e fundit për fillimin e biznesit, kraft, nga projekti i caktuar 9 (nëntë), ku mori NEXT-EM.

Projekti WE MAKE zbatohet nga GTF – Iniciativa për Rritje të Qëndrueshme nga Republika e Kroacisë dhe Shoqata e Grave të Biznesit, të financuara nga Bashkimi Evropian, përmes programit IPA, përgjatë 2018 dhe një pjesë të vitit 2019. Aktivitetet e projektit “BËNË: Gratë Sipërmarrëse për Konkurrueshmëri” financohen nga Bashkimi Evropian, Valentina Disoska, Dragana Gakeva dhe ligjërata Kristina Jovevska.