Publik - Forumi i tretë i kompanive të mira 2018

Forumi Ndërkombëtar, i mbajtur më 10 dhjetor 2018, në Hotel Merito në Shkup, u organizua nga Publik në partneritet me Projektin Rajonal për të Drejtat Sociale të Grupeve të Cenueshme (CoRi),i cili zbatohet nga Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar në emër të Ministrisë Federale Gjermane të Bashkëpunimit Ekonomik dhe zhvillimin dhe me projektin e BE-së për mbështetjen e sipërmarrjes sociale, të financuar nga programi i bashkëpunimit ndërkufitar IPA.

Roli që bizneset, institucionet dhe ndërmarrjet sociale mund të kenë në transformimin e sistemit të vjetër ekonomik ishte një temë në fokus të manifestimit të titulluar “Ekonomia e re: Bizneset krijojnë vlera mjedisore, sociale dhe ekonomike”. Në këtë takim ndërkombëtar morën pjesë delegatë nga tetë vende evropiane – përfaqësuesit e sektorit të biznesit, institucionet dhe ndërmarrjet sociale, dhe NEXT-EM dooel kishte praninë e tij.