Promovimi për themelimin e domain cirilik .мкд

Me ftesë të MARNet, NEXT-EM, si gjendjes civile, morën pjesë në fillimin e themelimit të domain .мкд cirilik, që u mbajt më 14 janar 2015. duke filluar nga ora 11,30. në Portin e Maqedonisë.
Ministrat e Shoqërisë Informatike dhe Administratës Ivo Ivanovski dhe Kulturës Kançeska Milevska promovuar themelimine një domain .мкд kombëtar cirilik në hapësirën kibernetike ndërkombëtare.

Kjo sferë do të jetë në gjendje të regjistrojnë faqet e internetit në cirilike që mbulojnë letrat karakteristike e alfabetit maqedonas.
Maqedonia është vendi i pestë në botë për të ngritur domain kombëtar cirilik në alfabetin cirilik, pasi Rusia, Serbia, Kazakistani dhe Mongolia.
Faqja e internetit e parë në cirilike, “влада.мкд” është themeluar tashmë.
Procesi i marrjes së një domain të ri kombëtar cirilik filluan me debatin publik dhe anketë që çdo qytetar, institucion ose palë e interesuar mund të japin propozimin e tij. Të gjitha kreditë për këtë aktivitet shkon maqedonas akademik dhe të rrjetit të Kërkimeve – MARNet. Rezervimi i domeneve cirilike nga institucionet shtetërore maqedonase dhe autoriteteve është duke u zhvilluar.