Promovimi i dy analizave të performancës së AVMS dhe AEC

Me ftesë të EurothinK, NEXT-EM mori pjesë në Prezantimin për raportin e katërt monitorues mbi punën e AVMU-së dhe Agjencisë së Komunikimeve Elektronike në kuadër dhe analiza “Vendosja, performanca dhe sfidat e AEK-ut” të projektit “Monitorimi i Performancës, Efektivitetit, Transparencës dhe Përgjegjësisë së Rregullatorëve të Medias – Watch Proformance”, e cila u mbajt më 08 nëntor 2019, të Premten, në Sallonin e Lounge në h. Holiday Inn, në Shkup, duke filluar nga ora 10:30.

Ata folën në këtë ngjarje, Goran Lazarov, Koordinator i Projektit të Eurothink dhe  Biljana Bejkova, Drejtore Ekzekutive e OJQ Infocentre prezantimi i gjetjeve nga Raporti i Katërt i Monitorimit Periodik mbi punën e AVMS dhe AEC, Dragan Sekulovski, Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (AJM) mbi ndikimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në reformën e mediave, Dr. Daniela Mamucevska, Profesore Universitare në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup në UKIM, Ph.D. Vesna Vasileva, në fushën e menaxhimit strategjik të performancës për Prezantimin e analizës “Vendosja, Performanca dhe Sfidat e AEK-ut”. Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike në Shkup.