Promovimi i "Analizës Krahasuese - Raportet e KE"

EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni (FOSM) çdo vit pas publikimit të Raportit për Maqedoninë në Komisionin Evropian, përgatisin një Analizë Krahasuese për katër raportet e fundit. Këtë vit, 2018, të dy organizatat përgatitur edicionin e nëntë të Analizës Krahasuese që mbulon periudhën 2014-2018. Analiza u prezantua më 19 prill 2018 në Hotel Holiday Inn midis orës 11 dhe 13.

Prezantimi i Analizës Krahasuese u mbajt në një debat publik ku, pas fjalimeve hyrëse të përfaqësuesve të shoqërisë civile, u diskutuan gjetjet nga disa fusha kyçe të raportit. Debati fokusohet në çështje të tilla si: 1) Demokracia dhe sundimi i ligjit; 2) Zhvillimi ekonomik dhe kriteret ekonomike; dhe 3) rolin e shoqërisë civile dhe të ardhmen e procesit të anëtarësimit. Raporti u trajtua nga HE. Zoti Bujar Osmani, Zëvendëskryeministër i Republikës së Maqedonisë përgjegjës për integrimin evropian, z. Ljupço Petkovski, EUROTHINK – Qendra Evropiane për Strategjitë Evropiane, Znj. Fani Karanfilova-Panovska, Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni, z. Andreja Stojkovski, EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane.