Prezantimi i raportit të tretë periodik të monitorimit për punën e AVMS dhe AEK

Eurothink – Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit “Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat – Proformance Watch”.  Prezantimi u zhvillua më 09 korrik (e martë) 2019, në Hotel Holiday Inn në Shkup, Dnevna Sala, duke filluar nga ora 11:00.

Në këtë raport të tretë monitorues periodik mbi punën e AEC dhe AVMS (janar-prill 2019) janë publikuar vlerësime cilësore dhe të dhëna sasiore për transparencën dhe llogaridhënien e dy organeve rregullatore: AVMU dhe AEK për periudhën janar-prill 2019. Prezantimi i gjetjeve nga raporti i tretë periodik i monitorimit për punën e AVMU dhe AEK ishin Ljupço Petkovski, Drejtori Ekzekutiv i EuroThink, Biljana Bejkova, Drejtor Ekzekutiv i OJQ-së Infocentre, Goran Lazarov, Koordinator i Projektit të EuroThink, German Filkov, Kryetar i Qendrës për Komunikime Civile. Moderatori ishte Vladimir Mircheski, një gazetar. Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike në Shkup.