Prezantimi i raportit të pestë për punën e AVMS dhe AEK

Eurothink – Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit “Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat – Proformance Watch”.

Prezantimi u zhvillua më 22 shkurt (e enjte) 2018, në Hotel Holiday Inn në Shkup, Skala Hall, duke filluar nga ora 11:30. Në këtë rast, Dejan Georgievski, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Zhvillimin e Medias, Assoc. Dr. Daniela Mamuthevska, Ph.D., UKIM – Fakulteti Ekonomik – Shkup, Goran Lazarov, koordinator i projektit nga EUROTHINK, Biljana Bejkova, Drejtore Ekzekutive e OJQ Info-qendrës. Moderatori ishte Aleksandar Kolekeski, marrëdhënie publike nga EUROTHINK. Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike në Shkup.