Prezantimi i raportit të dytë të monitorimit periodik mbi punën e AVMS dhe AEK

Eurothink – Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit “Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat – Proformance Watch”.

Prezantimi u zhvillua më 27 shkurt (e sfond) 2019, në Hotel Holiday Inn në Shkup, Skala Hall, duke filluar nga ora 11:00. Në këtë rast, ata folën, Paneli: Planet vjetore dhe programet e organeve rregullatore për 2019

– Snezhana Trpevska, specialist në fushën e medias dhe politikës;

– German Filkov , kryetar i Qendrës për komunikime civile.

Prezantimi i gjetjeve nga raporti i dytë periodik i monitorimit për punën e AVMS dhe AEK ishin Marjan Stepanovski nga Eurothink, Biljana Bejkova, Drejtore Ekzekutive e OJQ Infocentar. Moderatori ishte Vladimir Mircheski, një gazetar. Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike në Shkup.