Që nga prilli 2009, NEXT-EM ka ofruar mundësinë për studentët e UNIVERSITETIT EVROPIAN të marrin pjesë në projekte të vazhdueshme përmes praktikave studentore. Studentët më të mirë kanë mundësinë të punojnë në një projekt specifik me interes, i cili do t’i lejojë ata të zbatojnë praktikisht njohuritë që kanë marrë.

Studentët e interesuar mund të kontaktojnë shërbimin studentor EURM për më shumë detaje.