Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor

Instituti i Politikave Evropiane – EPI organizoi një aktivitet mbi Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor, i cili u zhvillua më 21 dhjetor 2023. duke filluar nga ora 13:00, në Hotel Panorama në Shkup. Instituti i Politikave Evropiane – Shkup (EPI) drejton Grupin Tematik të Fokusimit (TWG) për Qasjen në Tregun Unik si një nga shtatë GPT-të e CSF të Procesit të Berlinit në Tiranë. Pas ngjarjeve tematike konsultative dhe takimeve avokuese të mbajtura në kryeqytetet evropiane, EPI përgatiti një dokument politikash me rekomandime për integrim më të thellë ekonomik të BB-së në BE. “Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor” i prezantuar nga Komisioni Evropian propozoi një plan për akses gradual dhe më të lehtë në tregjet e Bashkimit Evropian. Propozimi i Komisionit përshkruan rrugët për integrim më të afërt të Tregut Unik të BE-së në 7 fusha për tregtinë e mallrave dhe ofrimin e shërbimeve. Parakushti kryesor i planit është që vendet e rajonit të zbatojnë reforma themelore dhe të respektojnë ligjin e BE-së në fushat përkatëse. Edhe pse është ende e paqartë se si do të funksiononte ky kusht në praktikë, është e qartë se BE-ja do t’u kërkojë vendeve të Ballkanit Perëndimor që fillimisht të integrohen rajonalisht në zonat e identifikuara. Veprimtaria synoi të ofrojë një platformë për reflektim dhe diskutim mbi propozimin për planin e rritjes së KE-së nëse ai mund të mbështesë përmirësimin e kuadrit të qeverisjes ekonomike dhe t’i sjellë vendet kandidate të Ballkanit Perëndimor të përmbushin kriteret ekonomike në procesin e anëtarësimit. Ngjarja mblodhi së bashku politikëbërës dhe përfaqësues të shoqërisë civile, akademisë dhe sektorit të biznesit për të reflektuar mbi këto çështje relevante. Me ftesë të EPI, prezencën e ka pasur edhe NEXT-EM dooel.