Përpunim web portali për EURO-FARM

NEKST-EM e kompletoi portalin e ri për një ndër firmave farmaceutike më të mëdhaja në vend, EURO-FARM prej Manastiri. Më shumë vëmendje iu dha mundësisë që nëpër portalit, përdoruesve të barnatoreve EURO-FARM të ju jepet mundësia që të jenë në kontakt me persona kompetent gjatë gjithë kohës.

Poashtu u përpunua një sistem special nëpërmjet të cilit partnerët e kësaj firme munden të porosisin prodhime të ndryshme nga paleta e gjërë e prodhimeve për të cilët EURO-FARM është përfaqësues ekskluziv.