PËRFUNDIMI FINAL "Prezantimi i një raporti monitorues mbi punën e AVMS dhe AEK"

Eurothink – Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit “Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat – Proformance Watch”.

Prezantimi u mbajt më 4 prill (e mërkurë) 2018, në Hotel Holiday Inn në Shkup, Millennium Hall, duke filluar nga ora 10:30. Në këtë rast në seancën hyrëse ata folën N.E. Charles Edmond Gareth, Ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Republikën e Maqedonisë, z. Damjan Mancevski, Ministër i Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, z. Zoran Trajçevski, drejtor i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, z. Saso Dimitrijoski, Drejtor i Agjencisë për Komunikime Elektronike, z. Ljupço Petkovski, Drejtor Ekzekutiv i EUROTHINK. Në prezantimin e Panelit të Raportit Përfundimtar, znj. Biljana Bejkova, Drejtore Ekzekutive e OJQ Infocentre, z. Goran Lazarov, koordinator i projektit nga EUROTHINK, znj. Snezana Trpevska, eksperte e medias,z. Bojan Kordalov, Specialiste për Marrëdhënie me Publikun, z. Sead Dzigal, Communicator dhe Moderator znj. Hristena Jovançeva, marrëdhënie me publikun nga EUROTHINK. Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike në Shkup.