Nxitja e një raporti hulumtimi

Forumi Maqedonas kundër Varfërisë pati një prezantim të raportit nga hulumtimi “Sfidat dhe problemet e qytetarëve në përdorimin e shërbimeve të administratës publike” të mbajtur më 25 dhjetor 2017 në sallën publike të Shkupit. Gjithashtu u ndoq nga NEXT-EM dooel.

Organizatori i ngjarjes është Platforma maqedonase kundër varfërisë në kuadrin e partneritetit strategjik të zhvilluar me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Popullsinë, UNFPA dhe një memorandum bashkëpunimi të nënshkruar me MISA në kuadër të projektit “Forcimi i Kapacitetit Kombëtar për Mbledhjen, Analizën, Shpërndarjen dhe Përdorimin e Popullsisë të dhëna, për zhvillimin e politikave të informuara dhe identifikimin e pabarazive sociale dhe ekonomike “. Hulumtimi dhe raporti janë përgatitur nga EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane. Hapja e ngjarjes dhe paraqitja e nevojës për një raport të tillë, paraqitur nga Biljana Dukovska, Platforma Maqedonase kundër Varfërisë. Ngjarja u ndoq gjithashtu nga Ana Malceva, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, mbi Rëndësinë e Dokumentit për Krijimin e Politikave me Pjesëmarrje, Ljupço Petkovski dhe Diana Zupanoska nga EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane – Prezantimi i raportit dhe përfundimeve nga hulumtimi,diskutim i hapur.