IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

IGF-ja e dytë vjetore e MKD-së

Ftesë  për IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Dytë të Internetit të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, e cila është një iniciativë kombëtare brenda kornizës së Forumit Global të Qeverisjes së Internetit. Veprimtaria u mbajt më 31 tetor 2018, në Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë, duke filluar nga ora 11:00.

Punëtori për zbatimin e STEM dhe TIK në ndërmarrësi - Shkup

Më 28 shtator 2018, nga ora 9 deri në orën 14, në hotelin "Porta" të Shkupit u zhvillua seminari i parë për aplikimet STEM dhe TIK, duke inkurajuar përdorimin e teknologjive të reja dhe fushat e STEM në sipërmarrjen, ku NEXT-EM mori pjesë.

Konferenca MASIT: Transformimi Digjital në Maqedoni - një sfidë apo realitet?

Me ftesë të MASIT, NEXT-EM dooel mori pjesë në konferencën "Transformimi Digjital në Maqedoni: Një Sfidë ose Realitet",e cila u mbajt më 27 shtator 2018 (të enjten), në hotel Aleksandar Palace, Shkup, duke filluar nga ora 11:00.

Punëtori për fillimin, biznesin, kraft në Shkup

Më 27 qershor 2018, nga ora 9:00 deri në ora 17:00, në Hotel Porta, Shkup u mbajt punëtoria e fundit për fillimin e biznesit, kraft, nga projekti i caktuar 9 (nëntë), ku mori NEXT-EM.

Diskutimi publik për shpalljen e versionit punues të strategjisë strategjike kombëtare të sigurisë

Me ftesë të Ministrisë së Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, NEXT-EM mori pjesë në debatin publik mbi versionin e punës të Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike të Republikës së Maqedonisë. Seanca publike u mbajt të mërkurën, 13 qershor 2018, në orën 10:00 në Klubin e deputetëve të Kuvendit të Shkupit. Versioni i punës i Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike të Republikës së Maqedonisë

     
Syndicate content