IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Samiti i Lidershipit Global në Maqedoni 2018

Më 23 nëntor 2018, nga ora 10:00 deri në orën 16:00 në Filarmoninë Maqedonase në Shkup, u mbajt Samiti i Lidershipit Global në Maqedoni, ku mori pjesë NEXT-EM.

Konferenca përfundimtare e rrjetëzimit

Më 19 dhe 20 nëntor 2018, në Hotel Holiday Inn në Shkup, u mbajt një Konferencë për Rrjetin Final me temën: Sipërmarrja e grave dhe sfidat e integrimit në BE, si dhe festimi i Ditës Botërore të Ndërmarrësisë së Grave, ku mori pjesë NEXT-EM.

IGF-ja e dytë vjetore e MKD-së

Ftesë  për IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Dytë të Internetit të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, e cila është një iniciativë kombëtare brenda kornizës së Forumit Global të Qeverisjes së Internetit. Veprimtaria u mbajt më 31 tetor 2018, në Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë, duke filluar nga ora 11:00.

Punëtori për zbatimin e STEM dhe TIK në ndërmarrësi - Shkup

Më 28 shtator 2018, nga ora 9 deri në orën 14, në hotelin "Porta" të Shkupit u zhvillua seminari i parë për aplikimet STEM dhe TIK, duke inkurajuar përdorimin e teknologjive të reja dhe fushat e STEM në sipërmarrjen, ku NEXT-EM mori pjesë.

Konferenca MASIT: Transformimi Digjital në Maqedoni - një sfidë apo realitet?

Me ftesë të MASIT, NEXT-EM dooel mori pjesë në konferencën "Transformimi Digjital në Maqedoni: Një Sfidë ose Realitet",e cila u mbajt më 27 shtator 2018 (të enjten), në hotel Aleksandar Palace, Shkup, duke filluar nga ora 11:00.

     
Syndicate content