IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Publik - Forumi i tretë i kompanive të mira 2018

Forumi Ndërkombëtar, i mbajtur më 10 dhjetor 2018, në Hotel Merito në Shkup, u organizua nga Publik në partneritet me Projektin Rajonal për të Drejtat Sociale të Grupeve të Cenueshme (CoRi),i cili zbatohet nga Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar në emër të Ministrisë Federale Gjermane të Bashkëpunimit Ekonomik dhe zhvillimin dhe me projektin e BE-së për mbështetjen e sipërmarrjes sociale, të financuar nga programi i bashkëpunimit ndërkufitar IPA.

Seminari i BERZH-it - Fuqia e emërtimit

Banka NLB dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) organizuan seminarin "Fuqia e etiketimit". Seminari u mbajt më 7 dhjetor 2018. në galerinë NLB në NLB Bank Shkup në ora 10:00.

Inkurajoni potencialin inovativ të kompanisë

Më 24 nëntor 2018, nga ora 10:00 deri në ora 12:00 në Sallën Publike, Shkup, në kuadër të Javës së Dizajnit të Shkupit 2018, Solveo dhe Innothink organizuan një seminar dy orësh për të inkurajuar potencialin inovativ të kompanive maqedonase, ku mori pjesë NEXT-EM.

Samiti i Lidershipit Global në Maqedoni 2018

Më 23 nëntor 2018, nga ora 10:00 deri në orën 16:00 në Filarmoninë Maqedonase në Shkup, u mbajt Samiti i Lidershipit Global në Maqedoni, ku mori pjesë NEXT-EM.

Konferenca përfundimtare e rrjetëzimit

Më 19 dhe 20 nëntor 2018, në Hotel Holiday Inn në Shkup, u mbajt një Konferencë për Rrjetin Final me temën: Sipërmarrja e grave dhe sfidat e integrimit në BE, si dhe festimi i Ditës Botërore të Ndërmarrësisë së Grave, ku mori pjesë NEXT-EM.

     
Syndicate content