IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Seminari i BERZH-it - Fuqia e emërtimit

Banka NLB dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) organizuan seminarin "Fuqia e etiketimit". Seminari u mbajt më 7 dhjetor 2018. në galerinë NLB në NLB Bank Shkup në ora 10:00.

Inkurajoni potencialin inovativ të kompanisë

Më 24 nëntor 2018, nga ora 10:00 deri në ora 12:00 në Sallën Publike, Shkup, në kuadër të Javës së Dizajnit të Shkupit 2018, Solveo dhe Innothink organizuan një seminar dy orësh për të inkurajuar potencialin inovativ të kompanive maqedonase, ku mori pjesë NEXT-EM.

Samiti i Lidershipit Global në Maqedoni 2018

Më 23 nëntor 2018, nga ora 10:00 deri në orën 16:00 në Filarmoninë Maqedonase në Shkup, u mbajt Samiti i Lidershipit Global në Maqedoni, ku mori pjesë NEXT-EM.

Konferenca përfundimtare e rrjetëzimit

Më 19 dhe 20 nëntor 2018, në Hotel Holiday Inn në Shkup, u mbajt një Konferencë për Rrjetin Final me temën: Sipërmarrja e grave dhe sfidat e integrimit në BE, si dhe festimi i Ditës Botërore të Ndërmarrësisë së Grave, ku mori pjesë NEXT-EM.

IGF-ja e dytë vjetore e MKD-së

Ftesë  për IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Dytë të Internetit të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, e cila është një iniciativë kombëtare brenda kornizës së Forumit Global të Qeverisjes së Internetit. Veprimtaria u mbajt më 31 tetor 2018, në Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë, duke filluar nga ora 11:00.

     
Syndicate content