IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Dixhitalizimi në ndërmarrësi

Shoqata Evropiane e Biznesit organizoi një konferencë për dixhitalizimin në ndërmarrësi të mbajtur në 20 nëntor 2019. në City Hall, Shkup, si pjesë e Javës Kombëtare Evropiane të Biznesit të Vogël.

Promovimi i dy analizave të performancës së AVMS dhe AEC

Me ftesë të EurothinK, NEXT-EM mori pjesë në Prezantimin për raportin e katërt monitorues mbi punën e AVMU-së dhe Agjencisë së Komunikimeve Elektronike në kuadër dhe analiza "Vendosja, performanca dhe sfidat e AEK-ut" të projektit "Monitorimi i Performancës, Efektivitetit, Transparencës dhe Përgjegjësisë së Rregullatorëve të Medias - Watch Proformance", e cila u mbajt më 08 nëntor 2019, të Premten, në Sallonin e Lounge në h. Holiday Inn, në Shkup, duke filluar nga ora 10:30.

Forumi i Tretë Vjetor IGF MKD 2019

Ftesë për IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Tretë të Internetit të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, e cila është një iniciativë kombëtare brenda kornizës së Forumit Global të Qeverisjes së Internetit. Veprimtaria u mbajt më 28 tetor 2019, në Makedonski Telekom AD, duke filluar nga ora 11:00.

Modelet e përgjegjësisë në sistemin e sigurisë

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri - Metamorfoza në bashkëpunim me IFEX - Rrjeti Global për Mbrojtjen dhe Promovimin e Lirisë së Shprehjes zbaton aktivitete për të zhvilluar një metodologji monitorimi / mbikëqyrjeje si pjesë e sistemit të sigurisë së vendit. Në dy seanca, përfaqësuesit e institucioneve, komuniteti akademik dhe sektori civil diskutuan reformat në fushën e sigurisë kombëtare dhe përgjimin e komunikimeve, si pjesë integrale e sigurisë kombëtare.

Konferenca e Biznesit dhe të Drejtave të Njeriut

Konferenca për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut, e mbajtur më 20.09.2019 në Shkup në Hotel Arka, është duke u zbatuar në kuadër të projektit "Promovimi i Parimeve të Biznesit dhe të Drejtave të Njeriut", i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Shoqata Lidhja dhe Konfederata e Biznesit, synojnë të mbështesin të drejtat ekonomike dhe sociale në sektorin privat duke promovuar biznesin dhe të drejtat e njeriut.

     
Syndicate content