IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Mbrojtja e të dhënave personale

Me ftesë të MASIT-it, NEXT-EM dooel mori pjesë në një aktivitet informacioni që synonte të afronte më mirë dhe më mirë njohjen me rregulloren aktuale për mbrojtjen e të dhënave personale,
e cila u mbajt më 7 mars 2019 (e enjte), në hotel Aleksandar II, Shkup, duke filluar nga ora 10:00.

Prezantimi i raportit të dytë të monitorimit periodik mbi punën e AVMS dhe AEK

Eurothink - Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit "Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat - Proformance Watch".

Zhvillimi i një kuadri kombëtar për mbrojtjen kibernetike

Me ftesë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Akademisë Ushtarake, në bashkëorganizim me Qendrën e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF), NEXT-EM mori pjesë në një tryezë të rrumbullakët me temën "Zhvillimi i një kuadri kombëtar për mbrojtjen kibernetike", i cili u mbajt më 26.02.2019 në orën 09:00, në Sallën e Ushtrisë në Shkup.

Konferencë promovuese në Panairin e Kinës

Organizuar nga Ministria e Tregtisë e Republikës Popullore të Kinës, u mbajt një konferencë promovuese për Panairin e Kinës për Import dhe Eksport, ku morën pjesë NEXT-EM dooel. Veprimtaria u mbajt në DoubleTree nga Hilton Skopje në orën 09.30.

Përmes mosdiskriminimit ndaj mundësive të barabarta

Me ftesë të Konventës Kombëtare për BE-në në Republikën e Maqedonisë, NEXT-EM mori pjesë në debatin "Nëpërmjet mosdiskriminimit të mundësive të barabarta: Legjislacioni Evropian dhe Politikat dhe Praktikat Kombëtare". Debati u mbajt të martën, më 19 shkurt 2019, nga ora 9 në Klubin e deputetëve të Kuvendit të Shkupit.

     
Syndicate content