IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Konferenca Përfundimtare - Rëndësia e Kapitullit 20

Konferenca përfundimtare e projektit "Forcimi i kapaciteteve dhe mekanizmave për mbështetjen e procesit të reformimit të Kapitullit 20", financuar nga Bashkimi Evropian, u mbajt më 8 maj në ora 11:00 në hotelin "Solun" në Shkup. Qëllimi i konferencës përfundimtare ishte të përmblidhte rezultatet dhe përfitimet e projektit, si dhe të kontribuonte në promovimin e Kapitullit Platforma20.

URIME FESTAT E PASHKEVE

Forumi Ndërkombëtar - Kapitulli 20

(YES) në kuadër të projektit "Forcimi i kapaciteteve dhe mekanizmave për mbështetjen e procesit të reformave të Kapitullit 20", organizoi një Forum Ndërkombëtar në temën "Integrimi në Bashkimin Evropian dhe Procesi i Reformimit të Negocimit Kapitulli 20: Ndërmarrja dhe Politika Industriale", nga 18 - 19 prill 2019, në Hotel Arka, Shkup.Forumi dy-ditor ndërkombëtar synonte të sigurojë rrjetëzimin dhe shkëmbimin e praktikave të mira në fushën e Kapitullit 20.

Konferenca e Menaxhimit

Instituti për Demokraci "Societas Civilis" - Shkup organizoi një konferencë mbi mënyrën në të cilën zgjidhen dhe emërohen strukturat qeverisëse dhe procedurat që qeverisin ndërmarrjet publike, ndërmarrjet shtetërore dhe organet e pavarura. Konferenca u mbajt më 28 mars 2019. në Hotel Stone Bridge, duke filluar nga ora 9.30

Ngjarja përfundimtare - Smart Start

Ngjarja përfundimtare Smart Start, e cila u zhvillua më 15 mars 2019, në Hotel Meriot në Shkup, u organizua nga CRPM, e cila për saktësisht 15 vjet po kërkon sfida dhe ofron zgjidhje. Duke filluar në 2015, fillon një projekt i quajtur Smart Start.

     
Syndicate content