IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Konferenca Pantheon 2019

TKompania Datalab Macedonia dhe MASIT si partnerë organizuan një konferencë PANTHEON me temën: "Digitization 2019", e cila u mbajt më 14 maj 2019, duke filluar nga ora 10:00 në hotel Marriott në Shkup. Konferenca kishte për qëllim të theksonte novacionet aktuale në fushën e legjislacionit, sipërmarrjes dhe ekonomisë, Veprimtaria u ndoq nga ekspertë të njohur në këtë fushë, me dëshirën për të stimuluar iniciativat dhe hapat konkretë të progresit në kompanitë që përdorin zgjidhje ERP. Konferenca PANTHEON u hap me një panel diskutim mbi temën: Digitizimi 2019 në Maqedoni,si dhe inovacionet që mbajnë digjitalizimin praktikisht të aplikuar në PANTHEON.

Konferenca Përfundimtare - Rëndësia e Kapitullit 20

Konferenca përfundimtare e projektit "Forcimi i kapaciteteve dhe mekanizmave për mbështetjen e procesit të reformimit të Kapitullit 20", financuar nga Bashkimi Evropian, u mbajt më 8 maj në ora 11:00 në hotelin "Solun" në Shkup. Qëllimi i konferencës përfundimtare ishte të përmblidhte rezultatet dhe përfitimet e projektit, si dhe të kontribuonte në promovimin e Kapitullit Platforma20.

URIME FESTAT E PASHKEVE

Forumi Ndërkombëtar - Kapitulli 20

(YES) në kuadër të projektit "Forcimi i kapaciteteve dhe mekanizmave për mbështetjen e procesit të reformave të Kapitullit 20", organizoi një Forum Ndërkombëtar në temën "Integrimi në Bashkimin Evropian dhe Procesi i Reformimit të Negocimit Kapitulli 20: Ndërmarrja dhe Politika Industriale", nga 18 - 19 prill 2019, në Hotel Arka, Shkup.Forumi dy-ditor ndërkombëtar synonte të sigurojë rrjetëzimin dhe shkëmbimin e praktikave të mira në fushën e Kapitullit 20.

Konferenca e Menaxhimit

Instituti për Demokraci "Societas Civilis" - Shkup organizoi një konferencë mbi mënyrën në të cilën zgjidhen dhe emërohen strukturat qeverisëse dhe procedurat që qeverisin ndërmarrjet publike, ndërmarrjet shtetërore dhe organet e pavarura. Konferenca u mbajt më 28 mars 2019. në Hotel Stone Bridge, duke filluar nga ora 9.30

     
Syndicate content