IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

GIST - Dita rajonale e fillimit të demo

novacionet Globale përmes Shkencës dhe Teknologjisë - GIST dhe Startup Macedonia organizuan një ngjarje, ditën e fillimit rajonal të fillimit, e cila u zhvillua më 16 maj 2019. në Hotel Holiday Inn në Shkup. Përfaqësues nga disa vende morën pjesë në ngjarje nga Shqipëria, Armenia, Ukraina, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Bjellorusia, Gjeorgjia, Mali i Zi, Serbia, Azerbajxhani dhe Maqedonia.

Mekanizmat për eliminimin e ekonomisë gri

Për të përfshirë në mënyrë aktive komunitetin e biznesit në politikat ekonomike strategjike dhe në legjislacionin kombëtar, projekti "Partneriteti për një rregullim më të mirë të biznesit" të USAID-it zbatohet nga katër partnerët kryesorë: Oda Ekonomike e Maqedonisë; Oda Ekonomike e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit - MASIT, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Sindikata e Dhomave të Tregtisë së Maqedonisë, organizuan një Forum mbi temën: "Mekanizmat për eliminimin e ekonomisë gri, zbatimi dhe rezultatet e pritshme" të mbajtur më 16 maj 2019. në Pallatin Aleksandar të Hotelit në Shkup duke filluar nga ora 11:00.

Konferenca Pantheon 2019

TKompania Datalab Macedonia dhe MASIT si partnerë organizuan një konferencë PANTHEON me temën: "Digitization 2019", e cila u mbajt më 14 maj 2019, duke filluar nga ora 10:00 në hotel Marriott në Shkup. Konferenca kishte për qëllim të theksonte novacionet aktuale në fushën e legjislacionit, sipërmarrjes dhe ekonomisë, Veprimtaria u ndoq nga ekspertë të njohur në këtë fushë, me dëshirën për të stimuluar iniciativat dhe hapat konkretë të progresit në kompanitë që përdorin zgjidhje ERP. Konferenca PANTHEON u hap me një panel diskutim mbi temën: Digitizimi 2019 në Maqedoni,si dhe inovacionet që mbajnë digjitalizimin praktikisht të aplikuar në PANTHEON.

Konferenca Përfundimtare - Rëndësia e Kapitullit 20

Konferenca përfundimtare e projektit "Forcimi i kapaciteteve dhe mekanizmave për mbështetjen e procesit të reformimit të Kapitullit 20", financuar nga Bashkimi Evropian, u mbajt më 8 maj në ora 11:00 në hotelin "Solun" në Shkup. Qëllimi i konferencës përfundimtare ishte të përmblidhte rezultatet dhe përfitimet e projektit, si dhe të kontribuonte në promovimin e Kapitullit Platforma20.

URIME FESTAT E PASHKEVE

     
Syndicate content