IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Konferenca mbi Sigurinë Kibernetike

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, NEXT-EM mori pjesë në Konferenca Ndërkombëtare për Sigurinë Kibernetike, e mbajtur nga 5-6 qershor 2019, në Hotel Metropol – Ohër. Për të dytin vit radhazi, AEK së bashku me Qendrën Kombëtare për Reagimin ndaj Incidenteve Kompjuterike MKD-CIRT si pjesë e AEC,organizon një Konferencë Ndërkombëtare mbi Sigurinë Kibernetike, me titull "Ekipet e Reagimit të Incidenteve Kompjuterike dhe Rezistenca Kibernetike".

AEC - Konferenca Ndërkombëtare Rregullatore për 2019

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, NEXT-EM mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare Rregullator mbajtur nga 20 deri 22 maj 2019 vit në Hotel Metropol – Ohër. Për vitin e shtatë me radhë, AEK po organizon një Konferencë Ndërkombëtare Rregullatore për të inkurajuar një debat publik mbi çështjet që lidhen me zhvillimet më të fundit teknologjike në sektorin e TIK nëpërmjet shkëmbimit të mendimeve, zgjidhjeve për problemet e mundshme, praktikat më të mira dhe përvojat. 

GIST - Dita rajonale e fillimit të demo

novacionet Globale përmes Shkencës dhe Teknologjisë - GIST dhe Startup Macedonia organizuan një ngjarje, ditën e fillimit rajonal të fillimit, e cila u zhvillua më 16 maj 2019. në Hotel Holiday Inn në Shkup. Përfaqësues nga disa vende morën pjesë në ngjarje nga Shqipëria, Armenia, Ukraina, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Bjellorusia, Gjeorgjia, Mali i Zi, Serbia, Azerbajxhani dhe Maqedonia.

Mekanizmat për eliminimin e ekonomisë gri

Për të përfshirë në mënyrë aktive komunitetin e biznesit në politikat ekonomike strategjike dhe në legjislacionin kombëtar, projekti "Partneriteti për një rregullim më të mirë të biznesit" të USAID-it zbatohet nga katër partnerët kryesorë: Oda Ekonomike e Maqedonisë; Oda Ekonomike e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit - MASIT, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Sindikata e Dhomave të Tregtisë së Maqedonisë, organizuan një Forum mbi temën: "Mekanizmat për eliminimin e ekonomisë gri, zbatimi dhe rezultatet e pritshme" të mbajtur më 16 maj 2019. në Pallatin Aleksandar të Hotelit në Shkup duke filluar nga ora 11:00.

Konferenca Pantheon 2019

TKompania Datalab Macedonia dhe MASIT si partnerë organizuan një konferencë PANTHEON me temën: "Digitization 2019", e cila u mbajt më 14 maj 2019, duke filluar nga ora 10:00 në hotel Marriott në Shkup. Konferenca kishte për qëllim të theksonte novacionet aktuale në fushën e legjislacionit, sipërmarrjes dhe ekonomisë, Veprimtaria u ndoq nga ekspertë të njohur në këtë fushë, me dëshirën për të stimuluar iniciativat dhe hapat konkretë të progresit në kompanitë që përdorin zgjidhje ERP. Konferenca PANTHEON u hap me një panel diskutim mbi temën: Digitizimi 2019 në Maqedoni,si dhe inovacionet që mbajnë digjitalizimin praktikisht të aplikuar në PANTHEON.

     
Syndicate content