IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Prezantimi i raportit të Pestë periodik të monitorimit për punën e AVMS dhe AEK

Eurothink - Qendra për Strategji Evropiane, OJQ Infocenter, Transparenca Maqedoni dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut prezantuan raportin e pestë të monitorimit periodik dhe punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), si pjesë e projektit "Monitorimi i Performancës, Efektivitetit, Transparencës dhe Përgjegjësisë së Organeve Rregullatore të Mediave - Vëzhgimi i Përformancës".

Gëzuar festat

Tarifat parafiskale - një barrë për kompanitë

Me ftesë të Finance Think, NEXT-EM mori pjesë në një prezantim të Analizës Hulumtuese të Taksave Para-Fiskale për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, të përgatitur nga Finance Think, mbajtur në 25 Dhjetor 2019. në Hotelin Marriott.

Dita e Përgjegjshme e Biznesit

Me ftesë të Shoqatës Konekt, NEXT-EM mori pjesë në veprimtarinë e Ditës së Përgjegjshme të Biznesit, e mbajtur më 11 Dhjetor 2019. në Qendrën Përkujtimore të Holokaustit hebre.

AEK – Takim i dytë publik për vitin 2019.

Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike, NEXT-EM dooel mori pjesë në Takimin e Dytë Publik për 2019. e cila u mbajt më 2 Dhjetor 2019. duke filluar nga ora 10h. në ndërtesën administrative të AEK - Salla e Biznesit.

     
Syndicate content