IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Konferenca Ndërkombëtare e të Dhënave të Hapura

Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци
Меѓународна конференција за отворени податоци