IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Modelet e përgjegjësisë në sistemin e sigurisë

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri - Metamorfoza në bashkëpunim me IFEX - Rrjeti Global për Mbrojtjen dhe Promovimin e Lirisë së Shprehjes zbaton aktivitete për të zhvilluar një metodologji monitorimi / mbikëqyrjeje si pjesë e sistemit të sigurisë së vendit. Në dy seanca, përfaqësuesit e institucioneve, komuniteti akademik dhe sektori civil diskutuan reformat në fushën e sigurisë kombëtare dhe përgjimin e komunikimeve, si pjesë integrale e sigurisë kombëtare.

Magdalena Lembovska - Evrothink, Kebir Avziu - Fakulteti i Drejtësisë Tetovë, Marjan Gjurovski - Fakulteti i Sigurisë Manastir, Aleksandar Nikolov - Zenit, Andrej Petrovski - Fondacioni i Aksioneve, Ice Ilijevski - Nga Fondacioni,  dhe moderatoret Elena Stojanovska dhe Filip Stojanovski. Ngjarja u mbajt më 22.10.2019. në TCC Grand Plaza duke filluar nga ora 9 e mëngjesit. NEXT-EM ishte gjithashtu i pranishëm.