IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Sherbime

Mirembajtja e kompjutereve dhe rrjetave kompjuterike  
ВNe kohen kur ne kompanine tuaj funksionojne te gjitha sistemet qe i keni parapare, padyshim se edhe mirembajtja e rrjetit kompjuterik eshte me se e dmosodoshme.
Kjo rregull e arte per biznes te mirefillte vlen te ato kompani qe nuk kane IT sektor per kete problematike ose per shkak te angazhimeve te medha te te punesuarve, kjo pune u eshte lene ekipeve profesionale t`i kryejne te gjitha aktivitetet qe rrjeti kompjuterik te funksionoje 24 ore brenda javes.
Duke u nisur nga pervoja jone shumevjecare, IT sektori yne disponon me ekip profesionistesh dhe ju ofron mirembajtje te gjithanshme te kompjutereve dhe rrjetave kompjuterike sipas deshirave dhe nevojave tuaja .
Ekipi yne per nje kohe shume te shkurter do t`u pergjigjet thirrjeve te juaja per ndihme dhe do t`i largoje problemet kompjuterike te cfaredo lloji te jene.
Per pe shume detaje si dhe mundesite qe i ofrojme ju lutemi te na kontaktoni
 
 
Disejn dhe implementim i rrjetave kompjuterike  
Cdo kompani gjate zhvillimit te saj nderton infrastukture rrjeti e cila mundeson komunikim me te shpejte me te punesuarit dhe shfrytezuesit e saj. Zhvillimi i teknologjise kerkon qe te ndertohet infrastrukture rrjeti qe do te te jete hibride dhe qe do te mundesoje zhvillim te hovshem dhe sendertim te saj.
Per kete arsye, ekipi yne ofron komplet disejn dhe implementim te rrjetit kompjuterik sipas teknologjive me te reja. Ne kete rast do t`i kishim vecuar:
  • Instalim i kabllove te bakrit Cat5e dhe Cat6/7 10/100/1000MBit Ethernet
  • Instalim i kabllove optik - SingleMode dhe MultiMode me shpejtesi prej 10Gbit Ethernet
  • Kablim struktural - zgjidhje integrale per telefon/rrjet/internet neper te gjithe kabllot e bakrit ose ato optike
  • Instalim dhe mirembajtje te rrjetiti aktiv dhe atij pasiv : Swich , rutere , kabinete , Pc panel etj.
  • Implementim i linqeve pa tela , sistem pike-pike ose pike-shume pika
  • Ndertim te rrjetave te medha hibride WAN , MAN , PAN

 

WEB zgjidhje e plote  

Provokim i kohes eshte qe te behet prezantim i kompanive ne Internet, gje qe eshte edhe per ne.
Pa marre parasysh se a mendoni qe kompania juaj te prezantohet vetem ne forme te portfolios ose doni te beheni kompani Interneti - ekipi yne me disejnues dhe WEB programues me pervoje eshte i gatshem qe t`ua realizoje enderrat e juaja.
Pervoja jone e madhe ne krijimin e aplikacioneve per marredhenie me shfrytezuesit, shitblerje nepermjet internetit, kolaboracion me te punesuarit tuaj, jane elemente qe garantojne se do te bejme zgjidhje funksionale e cila do t`i plotesoje kerkesat tuaja si dhe te shfrytezuesve tuaj.
Ne ju ofrojme disa zgjedhje te paradefinuara kushtuar shfrytezuesve te cilet deshirojne qe prezencen e tyre ne internet ta realizojne me te ashtuquajtura zgjedhje modulare te adaptuara per nevojat e tyre. Per ata shfrytezues qe kane njohuri me thella ne kete lemi - ekipi yne e mirepret iniciativen tuaj! na Kontaknoni!

Listë referencash


Video vezhgim  
Video vezhgimi luan rol shume te rendesishem per sigurine e kompanise, sepse mundeson vezhgim te plote ne kohen reale.
Perkrah elementeve te siguria, video vezhgimi mund te jete ehde nje lloj komponent i sigurt statistikor ne analizen efikasitetit te nje kompanie.
Per kete arsye u mundesojme gama sherbime per video vezhgim nepermet IP teknologjise, e cila nepermjet te ezhgimit real, me ndihmen e IP teknologjise mundeson edhe teknika me te reja si p.sh. xhirim digjital, shenim dhe ruajtjen e te dhenave .
Theks te vecante i japim mundesise te video vezhgimit nepermjet rrjetit me dhe pa tela, me cka mundesohet instalimi me i lehte dhe perdoret rrjeti kompjuterik qe e kni ju .
 
 
 
Siguria kompjuterike dhe mbrojtja e te dhenave  
Siguria e cdo sistemi kompjuterik mundeson pune pa probleme ne suazat e kompanise suaj.
Me siguri kompjuterike nenkuptohet mbrojtja e plote nga te gjitha gjerat e padeshiruara dhe te planifikuara ne punen e perditshme.
Ne kete kategori te sherbimeve bejne pjese sistemet per mbrojtje nga demtimet fizike dhe vjedhje te sistemit kompjuterik , por edhe sisteme qe mundesojne mbrojtje te te dhenave qe gjenden ne te . Kjo mbrojtje behet ne menyra te ndryshme si p.sh. arkivim , ruajtje dhe kopjime ne vende te sigurta .
Kjo mbrojtje behet ne menyra te ndryshme si p.sh. arkivim , ruajtje dhe kopjime ne vende te sigurta .
Mundesi shtese e mbrojtjes eshte edhe e ashtuquajtura kripto mbrojtje si dhe krijim i fotografise (image) se sistemit dhe shume menyra tjera me cka do te keni siguri te plote te sistemeve.