Njoftim për përdoruesit

Ne e dimë se në operacionet e politikës së re të kompanisë nga 2012/01/01 vit. nuk kryejnë regjistrimin e domain pa atë duke u organizuar këtu.

Kjo do të thotë se në qoftë se ju keni regjistruar një domain nëpërmjet nesh, dhe hosting është një tjetër kompani ose do të duhet të presë me ne, ose ajo mund të përdorin vetëm deri në datën e regjistrimit.

Gjithashtu ju lutem konsideroni dhe të vendosin çfarë të bëjnë dhe të na njoftojë menjëherë, për të zgjidhur të gjitha detyrimet e tanishme do të lindin si një situatë të vështirë për ju dhe për ne.