Ngjarja përfundimtare - Smart Start

Ngjarja përfundimtare Smart Start, e cila u zhvillua më 15 mars 2019, në Hotel Meriot në Shkup, u organizua nga CRPM, e cila për saktësisht 15 vjet po kërkon sfida dhe ofron zgjidhje. Duke filluar në 2015, fillon një projekt i quajtur Smart Start.

Që atëherë, përmes Shkollës së Zgjuar të Shkollës kanë trajnuar 40 organizata joqeveritare që kanë fituar njohuritë dhe aftësitë për të krijuar dhe drejtuar një ndërmarrje shoqërore. 10 prej tyre kanë marrë një grant fillestar prej 6000 eurosh, të cilat transformohen në ndërmarrje shoqërore. Përmes një fushate për ngritjen e vetëdijes, publiku maqedonas ka bindur se blerja e këtyre produkteve apo shërbimeve ka një vlerë të veçantë etike. Me një sërë propozimesh për sipërmarrjen kompetente, sipërmarrja sociale duhet të përfshihet si një masë aktive për punësime të reja dhe asistencë në zhvillimin e ligjit përkatës. Përveç kësaj, hulumtimi është kryer dhe janë bërë rekomandime se si të përmirësohen kushtet për një aktivitet të tillë. Historia Smart Start nuk përfundon. Për këtë ngjarje ka pasur edhe NEXT-EM dooel.