Next-Em - Partner teknologjik i Web portalit të TV Sitel-it

Next-Em DOOEL e zgjëroi bashkëpunimin me TRD Sitel për nevojat e Web faqes së tyre, www.sitel.com.mk, me nënshkrimin e kontratës për parneritet teknologjik dhe mirëmbajtje të sistemeve kompjuterike.

Përvoja e Next-Em-it në mirëmbajtje të serverave dhe në përpunimin e zgjidhjeve të Web-bazuara, duhet të mundëson rritje dhe zhvillim të Web portalit, dhe qartësisht t’a konfirmojë pozicionin e tyre në krye të IT sferës dhe sferën e Web teknologjive. 
Ky Web portal është i njohur pas mundësisë që t’i publikoj informatat në, pothuajse, kohë reale, dhe poashtu mundëson, përveç informatave tekstuale, edhe informata në video format.

Me këtë proekt, Next-Em DOOEL qartësisht i demonstron specialitetet dhe dedikimin në përpunimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e proekteve të mëdha. Kompania jonë me prezencën e çdohershme dhe zhvillimin e shpejtë, prezenton një lloj drejtuesi i IT teknologjise, në Republikën e Maqedonisë.