NEXT - EM nënshkroi kontratë për registrues me MARNET

NEXT – EM nënshkroi kontratë për registrues me MARNET. Me këtë janë plotësuar kushtet në përputhshmëri me Rregulloren e re për organizim dhe menaxhim me domenin e lartë maqedonas MK. Rregullorja e re e MARNET, mundëson regjistrim të domeneve .mk në mënyrë më të lehtë, më të shpejtë dhe më efikas nëpërmjet procesit të liberalizimit duke e reduktuar ndjeshëm kohën e nevojshme për regjistrimin e domeneve në mënyrë elektronike.
NEKST-EM si kompani që punon në këtët lëmi tashmë 8 vite dhe vazhdon edhe më tutje tu shërbejë klientët si ato të tanishëm poashtu edhe në të ardhmen me moton që e kemi prej në fillim “ Urdhëroni, ka vend për të gjithë…”.