NEXT-EM - i gjendjes civile domain cirilik për .МКД

Të nderuar konsumatorë,

NEXT-EM si një ofiqari i autorizuar i MARNET, ju informon se sot filloi me regjistrimin e domain cirilik .мкд.

Në lidhje me sa më sipër, NEXT-EM ofron:
Regjistrimi .мкд domain – 800 ditë. + 18% TVSH = 944 ditë.