Nëpërmjet përfshirjes dhe transparencës drejt drejtësisë dhe cilësisë

Shoqata për Kërkime dhe Analiza ZMAI, në kuadër të projektit “Përmes përfshirjes dhe transparencës drejt drejtësisë dhe cilësisë”, financuar nga Qendra Ndërkombëtare për Demokraci Lokale në Suedi (ICLD), mbajti një ngjarje përfundimtare ku u prezantuan gjetjet e hulumtimit. Ngjarja ka ndodhur më 16 nëntor 2021. (e martë), duke filluar nga ora 11:00 në Filarmoninë Kombëtare.

Krahas prezantimit të gjetjeve të hulumtimit dhe indeksit, gjatë aktivitetit pati një panel diskutimi me përfaqësues të institucioneve që luajnë rol kyç në procesin e përmirësimit dhe mbështetjes së transparencës dhe llogaridhënies si shtyllë për zhvillimin e demokracisë lokale. Krahas përfaqësuesve të ZMAI dhe z. Mikael Atherhog, shef i bashkëpunimit për zhvillim nga Ambasada Suedeze, si folës ishin të pranishëm edhe kryetari i Komunës së Vallandovës, z. Pero Kostadinov, Këshilltarja në Komunën e Qendrës, znj. Jana Belçeva Andreevska, drejtoresha ekzekutive e BNJVL-së, znj. Dusica Perisic, kryetarja e Qendrës për komunikime civile, z. German Filkov dhe këshilltari i lartë në Statistikat e Suedisë, z. Thomas Burenwall. NEXT-EM dooel gjithashtu kishte praninë e saj në këtë ngjarje.