Modelet e përgjegjësisë në sistemin e sigurisë

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfoza në bashkëpunim me IFEX – Rrjeti Global për Mbrojtjen dhe Promovimin e Lirisë së Shprehjes zbaton aktivitete për të zhvilluar një metodologji monitorimi / mbikëqyrjeje si pjesë e sistemit të sigurisë së vendit. Në dy seanca, përfaqësuesit e institucioneve, komuniteti akademik dhe sektori civil diskutuan reformat në fushën e sigurisë kombëtare dhe përgjimin e komunikimeve, si pjesë integrale e sigurisë kombëtare.

Magdalena Lembovska – Evrothink, Kebir Avziu – Fakulteti i Drejtësisë Tetovë, Marjan Gjurovski – Fakulteti i Sigurisë Manastir, Aleksandar Nikolov – Zenit, Andrej Petrovski – Fondacioni i Aksioneve, Ice Ilijevski – Nga Fondacioni,  dhe moderatoret Elena Stojanovska dhe Filip Stojanovski. Ngjarja u mbajt më 22.10.2019. në TCC Grand Plaza duke filluar nga ora 9 e mëngjesit. NEXT-EM ishte gjithashtu i pranishëm.