Mbrojtja e të dhënave personale

Me ftesë të MASIT-it, NEXT-EM dooel mori pjesë në një aktivitet informacioni që synonte të afronte më mirë dhe më mirë njohjen me rregulloren aktuale për mbrojtjen e të dhënave personale, e cila u mbajt më 7 mars 2019 (e enjte), në hotel Aleksandar II, Shkup, duke filluar nga ora 10:00.

Veprimtaria është e organizuar në drejtim të përmirësimit të legjislacionit dhe zbatimit të tij më të lehtë, Projektit të Partneritetit të USAID-it për një Rregullim më të Mirë të Biznesit, së bashku me katër partnerët kryesorë: Oda Ekonomike e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit – MASIT, Oda Ekonomike e Maqedonisë, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Dhomat e Tregtisë të Maqedonisë. Qëllimi ishte shqyrtimi i gjendjes ekzistuese në kuptim të rregullimit nga fusha e punës së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si një nga organet kryesore me përgjegjësi mbikëqyrëse në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe një organ që drejtpërdrejt vlerëson ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale. Por në të njëjtën kohë për t’i njoftuar të pranishmit procedurat për mbrojtjen e privatësisë së të dhënave duke dhënë udhëzime, si dhe opinione në përputhje me rregullat ligjore, me qëllim të diskutimit me sektorin privat dhe përmes një procesi të dialogut publik privat për të iniciuar zgjidhje konkrete që do të ofrojnë nj kontroll më efikas mbi tregun dhe gjithashtu do të krijojë një mjedis të parashikueshëm të biznesit për kompanitë. Lektor ishte z. Goran Čamurovski, si dhe Sekretari i Përgjithshëm i Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Igor Kuzevski.