Mbrojtja e privatësisë në epokën dixhitale

Fondacioni Internet and Society, Metamorfosis, organizoi konferencën “Mbrojtja e privatësisë në epokën dixhitale: Në kërkim të zgjidhjeve të përbashkëta” me mbështetjen e Bashkimit Evropian, në kuadër të projektit “Mbrojtja Teknike dhe e Integruar e të Dhënave Personale – Ndërtimi i një Ekosistemi Dixhital Gjithëpërfshirës. “, zbatuar nga Fondacioni Metamorfosis dhe Shoqata Connect, e cila u zhvillua më 19 tetor 2023. në Hotel Arka në Shkup me fillim nga ora 10:00 me prezent edhe NEXT-EM dooel. Konferenca u hap nga Azir Aliu, Ministër i Shoqërisë Informative dhe Administratës, Maria Kanellopoulou, Këshilltare e Parë në Delegacionin e Bashkimit Evropian, Leonora Kadriyi, Sekretare e Përgjithshme e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Bardil Jashari, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Metamorphosis, të cilët hapën konferencën me fjalët e tyre përshëndetëse dhe Nikica Kusinikova, drejtore ekzekutive e shoqatës Connect. Pjesëmarrësit e konferencës patën mundësinë të diskutojnë dhe të mësojnë më shumë për mbrojtjen e të drejtave digjitale dhe aktivitetet e palëve të ndryshme të interesit që synojnë promovimin dhe zhvillimin më të madh të kapaciteteve për mbrojtjen e privatësisë dhe të drejtave të tjera të njeriut në internet. Gjithashtu, në konferencë u ndanë përvojat e zyrtarëve për mbrojtjen e të dhënave personale të cilët ishin pjesë e aktiviteteve të projektit. Konferenca është ngjarja finale e projektit “Mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale – ndërtimi i një ekosistemi dixhital gjithëpërfshirës”, i zbatuar nga Fondacioni Metamorfosis dhe Shoqata Connect, me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.