MASIT - Dita Innovation

Në organizimin nga MASIT – Dhoma e Informacionit dhe Teknologjitë e Komunikimit dhe Makedonski Telekom dhe T-Mobile Maqedoni në 12 dhjetor 2012. në Hotel Aleksandar Palace në një konferencë të quajtur “Dita Risi” u mbajt.

Me ftesë nga MASIT, të cilin ne e pranuar me kënaqësi, NEXT-EM Ekipi menaxhues morën pjesë në konferencë.
Të ftuarit në këtë ngjarje ka pasur mundësi të marrë pjesë në një panel diskutimi mbi “Innovation”, ku folësit ishin përfaqësues të sektorit të biznesit R. Maqedonisë, akademike dhe komunitetin e qeverisë, duke paraqitur projekte konkrete – praktikat më të mira për risi nga kompani të huaja të tilla si T-Lab , Gjermani KIBU – Hungaria dhe projektet e zbatuara me sukses dhe programet e lojtarëve të caktuara maqedonase të industrisë së TIK.
Në rast thirrja për Konkurrencën Partner Innovation nga Makedonski Telekom u përfaqësua zyrtarisht, e cila do të ndihmojë dhe të mbështesë zbatimin e projekteve të reja. Si pjesë e kësaj ngjarje, konferenca vjetore për përdoruesit e biznesit u mbajt ku kompanitë shkëmbyer përvojat, kontaktet dhe mundësitë për bashkëpunim të mëtejshëm.