Marrëveshje për bashkëpunim biznes-teknik me DATALAB MK

NEKST-EM dooel nënshkruajti kontratë për bashkëpunim biznes-teknik me DATALAB MK e cila përfshinë ndërmjetësim për përdoruesit e fundit për të përdorur shërbimet dhe produktet që i ofron kompania jonë .